ประมวลภาพพยาบาลจากประเทศพม่ามาศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ ๔ ต.ค. ๕๔

Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
DSC_2725
800 X 536
54 KB
DSC_2726
800 X 533
52 KB
DSC_2727.1
800 X 533
66 KB
DSC_2727
800 X 536
59 KB
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
DSC_2728.1
800 X 536
55 KB
DSC_2728
800 X 536
66 KB
DSC_2729
800 X 536
47 KB
DSC_2730
800 X 536
53 KB
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
DSC_2732
800 X 536
57 KB
DSC_2735
800 X 533
47 KB
DSC_2736.1
800 X 536
47 KB
DSC_2736
800 X 536
52 KB