ประมวลภาพพิธีเปิดหลักสูตร ฝึกอบรมระยะสั้นสาขาการจัดการเรียนการสอนในสาขาพยาบาลศาสตร์ (ครูคลินิก) รุ่นที่ ๕ ณ อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ ๓ ต.ค. ๕๔
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_2604
800 X 533
73 KB
DSC_2605
800 X 536
71 KB
DSC_2606
800 X 536
71 KB
DSC_2608
800 X 536
76 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_2611
800 X 533
63 KB
DSC_2612
800 X 533
62 KB
DSC_2614
800 X 533
61 KB
DSC_2616
800 X 533
69 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_2617
800 X 533
77 KB
DSC_2618
800 X 536
73 KB
DSC_2622
800 X 536
67 KB
DSC_2623
800 X 536
73 KB