ประมวลภาพการต้อนรับ และงานเลี้ยงฉลองต้อนรับ Welcome Party คณะอาจารย์และนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย วันที่ ๑-๒ ต.ค. ๕๔  
    [Next] [Last]

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
1
799 X 450
119 KB
13
799 X 450
52 KB
16
800 X 600
78 KB
18
800 X 600
82 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
19
800 X 600
91 KB
20
800 X 600
87 KB
21.1
800 X 600
77 KB
22
799 X 450
83 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
25.1
800 X 600
120 KB
27
799 X 450
96 KB
28
600 X 800
53 KB
3
799 X 450
84 KB

    [Next] [Last]