ภาพบรรยากาศ การบรรยายพิเศษ โดย ดร.อุทยา นาคเจริญ จากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เรื่อง พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้กับ อาจารย์และนักศึกษา ณ ห้อง ๓-๔๑๓ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔  
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_2441
533 X 800
54 KB
DSC_2442
800 X 536
93 KB
DSC_2444
800 X 533
75 KB
DSC_2445
800 X 533
62 KB
DSC_2446
800 X 536
71 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_2448
800 X 536
78 KB
DSC_2449
800 X 533
101 KB
DSC_2452
800 X 533
86 KB
DSC_2453
800 X 533
81 KB
DSC_2455
800 X 536
56 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_2458
800 X 533
90 KB
DSC_2460
533 X 800
70 KB
DSC_2461
800 X 536
75 KB
DSC_2462
800 X 536
70 KB
DSC_2463
800 X 533
57 KB