ภาพบรรยากาศ การประชุมครูประจำเดือน กันยายน และร่วมยินดีกับ ผอ.ดร.ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร ที่ได้รับรางวัล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔

Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
1 DSC_2430
800 X 533
65 KB
3 DSC_2428
800 X 533
64 KB
4 DSC_2426
800 X 533
59 KB
5 DSC_2432
800 X 536
64 KB
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
6 DSC_2433
800 X 547
56 KB
DSC_2403
800 X 533
64 KB
DSC_2404
800 X 536
54 KB
DSC_2405
800 X 536
67 KB
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
DSC_2406
800 X 536
70 KB
DSC_2411
800 X 533
61 KB
DSC_2414
800 X 536
73 KB
DSC_2415
800 X 533
64 KB