ภาพบรรยากาศ งานมุทิตาจิต อาจารย์เพี้ยน พูนสุวรรณ อาจารย์คนแรกของวิทยาลัย โดยสมาคมศิษย์ฯ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ในเสาร์วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๔


    [Next] [Last]

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
1
800 X 536
63 KB
DSC_2059
800 X 536
70 KB
DSC_2060
800 X 536
58 KB
DSC_2068
800 X 536
70 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_2070
800 X 536
73 KB
DSC_2071
800 X 536
70 KB
DSC_2072
800 X 536
80 KB
DSC_2074
800 X 536
58 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_2075
800 X 536
61 KB
DSC_2076
800 X 536
63 KB
DSC_2077
800 X 536
70 KB
DSC_2078
800 X 536
62 KB