ภาพการบรรยายพิเศษเรื่อง การทำข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกษฤ โดย ดร.ธีรวัฒน์ ภูมิจิตร จากสถาบันการต่างประเทศเทวะวงค์วโรปการ


    [Next] [Last]
 
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_1997
800 X 536
95 KB
DSC_1998
800 X 536
62 KB
DSC_2001
800 X 536
68 KB
DSC_2002
800 X 536
68 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_2004
800 X 533
74 KB
DSC_2006
800 X 536
72 KB
DSC_2007
800 X 536
73 KB
DSC_2009
800 X 536
72 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_2010
800 X 536
64 KB
DSC_2012
800 X 536
60 KB
DSC_2013
800 X 533
56 KB
DSC_2014
800 X 536
52 KB
 
    [Next] [Last]