ภาพบรรยากาศ การเยี่ยมชม และ ขอดูงาน ในโครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษาพยาบาล ประเทศอินโดนีเซีย  
    [Next] [Last]

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_1941
800 X 533
84 KB
DSC_1943
800 X 533
60 KB
DSC_1944
800 X 533
74 KB
DSC_1945
800 X 536
64 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_1946
800 X 536
83 KB
DSC_1948
800 X 533
66 KB
DSC_1949
800 X 533
54 KB
DSC_1950
800 X 533
66 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_1952
800 X 536
62 KB
DSC_1953
533 X 800
52 KB
DSC_1956
533 X 800
47 KB
DSC_1957
800 X 533
60 KB

    [Next] [Last]