งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๓ และมอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เผยแพร่ชื่อเสียงสถาบัน วันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๕๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศรีนครินทรารักษ์

Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
DSC_1
800 X 536
65 KB
DSC_1129
800 X 536
80 KB
DSC_1131
800 X 536
71 KB
DSC_1132
800 X 536
70 KB
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
DSC_1133
800 X 536
69 KB
DSC_1134
800 X 536
68 KB
DSC_1136
800 X 536
61 KB
DSC_1152
800 X 536
62 KB
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
DSC_1153
800 X 536
59 KB
DSC_1167
800 X 536
60 KB
DSC_1168
800 X 536
66 KB
DSC_1169
800 X 533
64 KB