ภาพบรรยากาศ การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก วันที่ ๕ ส.ค. ๕๔
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_0728
800 X 533
36 KB
DSC_0729
799 X 533
56 KB
DSC_0730
800 X 536
65 KB
DSC_0734
800 X 536
50 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_0736.1
533 X 799
48 KB
DSC_0739
800 X 536
55 KB
DSC_0741
800 X 536
54 KB
DSC_0742
800 X 536
61 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_0743
799 X 533
58 KB
DSC_0744
800 X 533
60 KB
DSC_0745
800 X 536
55 KB
DSC_0746
799 X 533
45 KB