ประมวลภาพบรรยากาศ การคัดเลือกนักร้อง ณ ห้องชมรมดนตรีสากล วพบ.กรุงเทพ วันที่ ๒๑ ก.ค. ๕๔  
    [Next] [Last]

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
1
800 X 536
67 KB
DSC_9726
800 X 536
73 KB
DSC_9727
800 X 536
59 KB
DSC_9732
800 X 536
72 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_9733
800 X 536
57 KB
DSC_9734
800 X 536
50 KB
DSC_9735
800 X 536
65 KB
DSC_9738
800 X 536
58 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_9739
800 X 536
63 KB
DSC_9740
800 X 536
72 KB
DSC_9742
800 X 536
61 KB
DSC_9743
800 X 536
46 KB

    [Next] [Last]