ประมวลภาพการชมโขนตอน ศึกไมยราพย์ ณ หอประชุม ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันที่ ๒๑ ก.ค. ๕๔


    [Next] [Last]
 
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSCN0324
800 X 600
105 KB
DSCN0327
800 X 600
80 KB
DSCN0328
800 X 600
75 KB
DSCN0329
800 X 600
98 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSCN0331
800 X 600
107 KB
DSCN0335
800 X 533
74 KB
DSCN0336
800 X 533
59 KB
DSCN0340
800 X 533
90 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSCN0342
800 X 600
124 KB
DSCN0343
800 X 600
131 KB
DSCN0344
800 X 533
104 KB
DSCN0345
800 X 600
60 KB
 
    [Next] [Last]