อาจารย์และนักศึกษาร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ลานพระราชานุเสาวรีย์สมเด็จย่า วันที่ ๑๔ ก.ค. ๕๔
 
    [Next] [Last]
 

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_0294
800 X 534
115 KB
IMG_0295
800 X 534
108 KB
IMG_0299
800 X 534
107 KB
IMG_0300
800 X 534
100 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_0301
800 X 534
100 KB
IMG_0302
800 X 534
113 KB
IMG_0303
800 X 534
98 KB
IMG_0304
800 X 534
91 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_0306
534 X 800
93 KB
IMG_0309
800 X 534
110 KB
IMG_0310
800 X 534
83 KB
IMG_0317
800 X 534
101 KB

   
    [Next] [Last]