พิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรม ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว


Click to enlarge
IMG_1505
800 X 533
66 KB
Click to enlarge
IMG_1710
800 X 533
66 KB
Click to enlarge
IMG_1711
800 X 533
65 KB
Click to enlarge
IMG_1712
800 X 533
78 KB
Click to enlarge
IMG_1809
533 X 800
75 KB
Click to enlarge
IMG_1829
800 X 533
87 KB
Click to enlarge
IMG_1846
800 X 533
89 KB
Click to enlarge
IMG_1895
800 X 533
55 KB
Click to enlarge
IMG_2318
800 X 533
127 KB
Click to enlarge
IMG_2399
800 X 533
52 KB
Click to enlarge
IMG_2452
800 X 533
81 KB
Click to enlarge
IMG_2572
800 X 533
76 KB