การประชุมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ วพบ.กรุงเทพ ๑ ก.ค ๕๔
 
     
 
    [Next] [Last]
 
 
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_8960
800 X 536
53 KB
DSC_8962
533 X 800
51 KB
DSC_8964
800 X 536
79 KB
DSC_8965
800 X 533
70 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_8966
800 X 536
66 KB
DSC_8968
800 X 536
68 KB
DSC_8969
800 X 536
72 KB
DSC_8970
800 X 533
70 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_8971
800 X 536
90 KB
DSC_8972
800 X 536
75 KB
DSC_8973
800 X 536
72 KB
DSC_8974
800 X 533
83 KB

    [Next] [Last]