พิธีเปิด-ปิดการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอน สำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง รุ่นที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๔-๘ ก.ค. ๔๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๗ อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 
    [Next] [Last]
 

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_8819
800 X 536
73 KB
DSC_8824
800 X 536
55 KB
DSC_8827
799 X 533
74 KB
DSC_8832
536 X 800
54 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_8842
800 X 536
56 KB
DSC_8845
800 X 536
56 KB
DSC_8848
800 X 536
49 KB
DSC_8849
800 X 536
58 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_8853
800 X 536
61 KB
DSC_8854
800 X 536
68 KB
DSC_8856
800 X 536
57 KB
DSC_8859
800 X 536
68 KB

 
    [Next] [Last]