พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอน สำหรับ พยาบาลพี่เลี้ยง รุ่นที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๔-๘ ก.ค. ๕๔ ห้องประชุมชั้น ๗ อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
    [Next] [Last]
 
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_8673
800 X 533
91 KB
DSC_8675
800 X 533
71 KB
DSC_8677
800 X 536
66 KB
DSC_8678
800 X 536
69 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_8679
533 X 800
62 KB
DSC_8681
800 X 536
73 KB
DSC_8682
800 X 536
76 KB
DSC_8683
800 X 536
62 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_8684
800 X 536
76 KB
DSC_8687
800 X 536
63 KB
DSC_8689
800 X 536
73 KB
DSC_8691
800 X 536
71 KB
 
    [Next] [Last]