การประชุมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ วพบ.กรุงเทพ ๑ ก.ค ๕๔
 
    [Next] [Last]
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
1
800 X 521
85 KB
10
800 X 536
67 KB
11
800 X 536
46 KB
2
800 X 536
70 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
3
800 X 536
79 KB
4
533 X 800
57 KB
5
800 X 533
68 KB
6
800 X 536
70 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
7
800 X 536
73 KB
8
800 X 533
70 KB
DSC_8604
800 X 536
61 KB
DSC_8608
800 X 536
63 KB
    [Next] [Last]