ภาพงานเลี้ยงส่ง อาจารย์งามนิตย์ รัตนานุกูล ห้องประชุมชั้น ๗ อาคารศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ ๑๓ มิ.ย ๕๔


Click to enlarge
DSC_7364
800 X 536
320 KB
Click to enlarge
DSC_7365
533 X 800
308 KB
Click to enlarge
DSC_7367
800 X 533
308 KB
Click to enlarge
DSC_7369
800 X 536
287 KB
Click to enlarge
DSC_7370
800 X 536
299 KB
Click to enlarge
DSC_7371
800 X 536
301 KB
Click to enlarge
DSC_7372
800 X 536
296 KB
Click to enlarge
DSC_7374
800 X 536
301 KB
Click to enlarge
DSC_7375
800 X 536
284 KB
Click to enlarge
DSC_7377
536 X 800
370 KB
Click to enlarge
DSC_7378
533 X 800
278 KB
Click to enlarge
DSC_7381
800 X 536
288 KB