ประมวลภาพการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ โดย สถาบันพระบรมราชชนก ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ มิ.ย ๒๕๕๔  
    [Next] [Last]

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_7034
800 X 536
397 KB
DSC_7038
800 X 536
343 KB
DSC_7082.2
800 X 536
337 KB
DSC_7082.3
800 X 536
290 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_7082
800 X 533
316 KB
DSC_7085
800 X 536
307 KB
DSC_7091
800 X 536
394 KB
DSC_7092
800 X 536
328 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_7094
800 X 536
322 KB
DSC_7096
800 X 536
296 KB
DSC_7097
800 X 536
309 KB
DSC_7098
800 X 536
320 KB

    [Next] [Last]