บรรยากาศการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๔ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ ๖๒ ณ หอประชุมศรีนครินทร์ทรารักษ์ วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๔


    [Next] [Last]

[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
DSC_8407
800 X 536
361 KB
DSC_8409
800 X 536
330 KB
DSC_8411
800 X 536
305 KB
DSC_8412
536 X 800
306 KB
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
DSC_8413
800 X 536
295 KB
DSC_8414
800 X 536
318 KB
DSC_8415
800 X 536
310 KB
DSC_8416
800 X 536
305 KB
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
DSC_8417
800 X 536
307 KB
DSC_8418
533 X 800
283 KB
DSC_8420
800 X 536
307 KB
DSC_8421
800 X 536
329 KB