การประชุม รร.เครือข่าย ในหัวข้อ รร.ชุมชนเข้มแข็ง ณ ห้องประชุม ชั้น ๗ อาคารศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี ในวันที่ ๑๔ มิ.ย ๕๔
 
       
 

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_7341
800 X 536
317 KB
DSC_7342
800 X 536
332 KB
DSC_7344
800 X 533
302 KB
DSC_7345
800 X 533
287 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_7346
800 X 536
292 KB
DSC_7348
800 X 536
317 KB
DSC_7349
800 X 536
377 KB
DSC_7351
800 X 536
315 KB
Click to enlarge
DSC_7352
800 X 536
348 KB