ภาพบรรยากาศ พิธีมอบหมวก เข็มเครื่องหมาย และตะเกียงมิสเฟอเรนซ์ ไนติงเกล แก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๖๕ ในวันที่ ๑๔ มิ.ย ๕๔


Click to enlarge
1
800 X 533
260 KB
Click to enlarge
10
800 X 600
368 KB
Click to enlarge
11
800 X 600
293 KB
Click to enlarge
12
800 X 600
330 KB
Click to enlarge
13
800 X 600
311 KB
Click to enlarge
14
800 X 600
288 KB