โครงการอบรม “ จิตตปัญญาศึกษากับการพัฒนาบุคลากร เพื่อการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” สำหรับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน รุ่นที่ ๑ – ๓ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๖ พฤษภาคม ๕๔ ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม รอบที่ ๓


Click to enlarge
1
799 X 533
99 KB
Click to enlarge
CSC_4832
800 X 536
82 KB
Click to enlarge
CSC_4841
800 X 536
67 KB
Click to enlarge
DSC_4528
800 X 536
76 KB
Click to enlarge
DSC_4529
800 X 536
49 KB
Click to enlarge
DSC_4531
800 X 536
73 KB
Click to enlarge
DSC_4532
799 X 533
92 KB
Click to enlarge
DSC_4533
799 X 533
89 KB
Click to enlarge
DSC_4535
800 X 536
73 KB
Click to enlarge
DSC_4538
533 X 799
75 KB
Click to enlarge
DSC_4540
533 X 799
76 KB
Click to enlarge
DSC_4544
799 X 533
59 KB