[Next] [Last]
โครงการอบรม “ จิตตปัญญาศึกษากับการพัฒนาบุคลากร เพื่อการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” สำหรับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน รุ่นที่ ๑ – ๓ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ พฤษภาคม ๕๔ ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม รอบที่ ๒
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
1
800 X 536
72 KB
DSC_2930
800 X 536
82 KB
DSC_2931
800 X 536
126 KB
DSC_2932
800 X 536
86 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_3149
536 X 800
59 KB
DSC_3193
800 X 536
64 KB
DSC_4168
800 X 536
75 KB
DSC_4169
800 X 536
70 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_4170
800 X 536
73 KB
DSC_4171
800 X 533
68 KB
DSC_4172
800 X 536
73 KB
DSC_4173
800 X 536
72 KB

    [Next] [Last]