การแสดงดนตรี โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ในงาน ๑๐๐ ปี คุณพ่อเสม พริ้งพวงแก้ว ณ ห้องประชุมชั้น ๗ ตึกสยามมินทร์ ฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔


    [Next] [Last]
 
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_1.1
800 X 533
62 KB
DSC_1.2
536 X 800
82 KB
DSC_2
800 X 536
57 KB
DSC_3
800 X 536
78 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_4
800 X 536
98 KB
DSC_5
800 X 536
75 KB
DSC_6
800 X 536
61 KB
DSC_6600
800 X 536
84 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_6601
800 X 536
75 KB
DSC_6602
800 X 536
86 KB
DSC_6603
800 X 536
71 KB
DSC_6609
800 X 536
80 KB
 
    [Next] [Last]