ประมวลภาพ นักศึกษาวงดนตรีสากลร่วมแสดงดนตรีในงานสัปดาห์รณรงค์ รพ.ราชวิถี ปลอดภัยบุหรี่ ๑๐๐% วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔


    [Next] [Last]
 
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_1
800 X 536
79 KB
DSC_2
800 X 536
82 KB
DSC_3
800 X 536
90 KB
DSC_4
800 X 536
88 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_5
800 X 536
77 KB
DSC_6
800 X 536
92 KB
DSC_6089
800 X 536
83 KB
DSC_6090
800 X 536
89 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_6091
800 X 536
76 KB
DSC_6092
800 X 536
84 KB
DSC_6094
800 X 536
75 KB
DSC_6096
800 X 536
87 KB
 
    [Next] [Last]