ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ ๖๖ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๕๔

 

 

 
 
    [Next] [Last]
 

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_001
800 X 536
65 KB
DSC_5723
800 X 536
76 KB
DSC_5725
800 X 536
81 KB
DSC_5726
800 X 536
70 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_5734
800 X 536
63 KB
DSC_5735
800 X 536
67 KB
DSC_5736
800 X 536
63 KB
DSC_5737
536 X 800
68 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_5738
800 X 536
79 KB
DSC_5739
800 X 536
72 KB
DSC_5741
800 X 536
69 KB
DSC_5742
800 X 536
87 KB