ประมวลภาพพิธีรับมอบใบประกาศ หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขา การพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ ๒ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔


Click to enlarge
DSC_0
800 X 536
119 KB
Click to enlarge
DSCN1
800 X 600
83 KB
Click to enlarge
DSCN10
600 X 800
80 KB
Click to enlarge
DSCN11
800 X 600
78 KB
Click to enlarge
DSCN12
800 X 600
86 KB
Click to enlarge
DSCN13
800 X 600
78 KB
Click to enlarge
DSCN14
800 X 600
87 KB
Click to enlarge
DSCN15
600 X 800
84 KB
Click to enlarge
DSCN17
600 X 800
86 KB
Click to enlarge
DSCN18
800 X 600
86 KB
Click to enlarge
DSCN19
800 X 600
75 KB
Click to enlarge
DSCN2
800 X 600
91 KB