พยาบาลที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการผลิตพยาบาลเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา จากกองทุนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อรับพระราชทานพระราโชวาท ณ วังศุโขทัย วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔


       
 
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMGP6722
800 X 600
94 KB
IMGP6723
800 X 600
100 KB
IMGP6725
800 X 600
89 KB
IMGP6728
800 X 600
85 KB
Click to enlarge Click to enlarge
IMGP6734
800 X 600
90 KB
IMGP6735
800 X 600
91 KB