การบรรยายพิเศษ เรื่อง ศิลปะป้องกันตัวในชีวิตประจำวัน ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศรีนครินทรารักษ์


Click to enlarge
DSC_1
800 X 533
72 KB
Click to enlarge
DSC_1340
800 X 536
64 KB
Click to enlarge
DSC_1343
800 X 536
95 KB
Click to enlarge
DSC_1347
800 X 536
65 KB
Click to enlarge
DSC_1350
800 X 533
76 KB
Click to enlarge
DSC_1353
800 X 536
85 KB
Click to enlarge
DSC_1356
800 X 536
53 KB
Click to enlarge
DSC_1357
536 X 800
55 KB
Click to enlarge
DSC_1360
800 X 536
68 KB
Click to enlarge
DSC_1361
800 X 533
82 KB
Click to enlarge
DSC_1362
536 X 800
53 KB
Click to enlarge
DSC_1363
800 X 533
85 KB