ภาพบรรยากาศพิธีมอบ Transcript นักศึกษาพยาบาลศาสตร รุ่นที่ ๖๒ ประจำปี ๒๕๕๒ ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔


Click to enlarge
1
800 X 534
60 KB
Click to enlarge
DSC_0101
535 X 800
52 KB
Click to enlarge
DSC_0102
799 X 532
78 KB
Click to enlarge
DSC_0300
800 X 534
59 KB
Click to enlarge
DSC_0301
800 X 534
59 KB
Click to enlarge
DSC_0313
532 X 799
56 KB