จัดอบรม เรื่อง มุมมองผู้รับบริการต่อการบริการด้วยใจของวิชาชีพพยาบาล โดยวิทยากร คุณวินัย เพชรทอง


Click to enlarge
IMG_7178
800 X 533
44 KB
Click to enlarge
IMG_7179
534 X 800
51 KB
Click to enlarge
IMG_7180
800 X 533
77 KB
Click to enlarge
IMG_7181
800 X 534
65 KB
Click to enlarge
IMG_7182
800 X 534
72 KB
Click to enlarge
IMG_7183
800 X 534
75 KB
Click to enlarge
IMG_7184
800 X 534
79 KB
Click to enlarge
IMG_7185
800 X 534
78 KB
Click to enlarge
IMG_7186
800 X 533
47 KB
Click to enlarge
IMG_7187
534 X 800
53 KB
Click to enlarge
IMG_7189
534 X 800
46 KB
Click to enlarge
IMG_7190
800 X 534
46 KB