ประชุมว่าด้วยกฎระเบียบข้อปฏิบัติ และหน้าที่ของพนักงาน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว


Click to enlarge
DSCN4883
800 X 600
66 KB
Click to enlarge
DSCN4884
800 X 600
60 KB
Click to enlarge
DSCN4885
800 X 600
74 KB
Click to enlarge
DSCN4886
800 X 600
87 KB
Click to enlarge
DSCN4887
800 X 600
72 KB
Click to enlarge
DSCN4888
800 X 600
70 KB
Click to enlarge
DSCN4889
800 X 600
66 KB
Click to enlarge
DSCN4890
800 X 600
60 KB
Click to enlarge
DSCN4891
800 X 600
65 KB
Click to enlarge
DSCN4897
800 X 600
67 KB
Click to enlarge
DSCN4898
800 X 600
71 KB
Click to enlarge
DSCN4899
800 X 600
59 KB