พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขา การจัดการเรียนการสอนใน สาขาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ ๔


Click to enlarge
IMG_4643
800 X 533
73 KB
Click to enlarge
IMG_4644
800 X 533
57 KB
Click to enlarge
IMG_4648
800 X 534
79 KB
Click to enlarge
IMG_4650
800 X 534
71 KB
Click to enlarge
IMG_4651
800 X 534
71 KB
Click to enlarge
IMG_4693
800 X 533
83 KB