น.ศ ชั้นปีที่ 1 เข้ารับการฟังบรรยายพระเดลิเวอร์ลลี่โดยพระวิทยากร พระอาจารย์สมพงษ์ รตนวํโส ณ วิทยาลัยพยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ห้อง 3-413 ในวันที่ 7 ม.ค 54


Click to enlarge
1
800 X 533
45 KB
Click to enlarge
DSC_4425
800 X 537
48 KB
Click to enlarge
DSC_4428
800 X 537
42 KB
Click to enlarge
DSC_4432
800 X 537
91 KB
Click to enlarge
DSC_4434
533 X 800
71 KB
Click to enlarge
DSC_4436
800 X 537
83 KB
Click to enlarge
DSC_4438
800 X 537
64 KB
Click to enlarge
DSC_4439
800 X 537
83 KB
Click to enlarge
DSC_4441
800 X 533
60 KB
Click to enlarge
DSC_4442
800 X 533
65 KB
Click to enlarge
DSC_4443
800 X 533
71 KB
Click to enlarge
DSC_4444
800 X 533
68 KB