พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ (MOU) ในวันที่ 22 ธ.ค 53 ณ ห้องประชุม 607 ชั้น 7 ตึกสยามบรมราชกุมารี
 
    [Next] [Last]
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_3562
800 X 533
45 KB
DSC_3564
800 X 537
71 KB
DSC_3567
800 X 537
77 KB
DSC_3577
800 X 533
60 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_3578
800 X 533
67 KB
DSC_3581
800 X 537
65 KB
DSC_3583
800 X 533
76 KB
DSC_3585
800 X 533
53 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_3586
800 X 533
50 KB
DSC_3587
533 X 800
35 KB
DSC_3590
537 X 800
48 KB
DSC_3591
800 X 537
48 KB
    [Next] [Last]