การสัมนาเตรียมความพร้อมอ.ผู้สอนภาคปฏิบัติการอบรมระยะสั้น สาการจัดการเรียนกานสอนในสาขาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 4 ในวันที่ 17 ธ.ค 53


    [Next] [Last]
 
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_3193
800 X 533
94 KB
DSC_3198
800 X 537
78 KB
DSC_3202
800 X 533
69 KB
DSC_3203
800 X 533
72 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_3204
800 X 533
67 KB
DSC_3205
800 X 533
83 KB
DSC_3206
800 X 533
75 KB
DSC_3208
800 X 533
66 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_3210
800 X 533
69 KB
DSC_3214
800 X 537
79 KB
DSC_3219
800 X 533
76 KB
DSC_3220
800 X 533
82 KB
 
    [Next] [Last]