ภาพอบรมเสริมสร้างบุคลิกภาพ ให้นักศึกษาพยาบาล วพบ.กรุงเทพ ในวันที่ ๑๖ ธ.ค ๕๓


    [Next] [Last]
 
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
1
800 X 537
70 KB
5
800 X 533
60 KB
6
533 X 800
57 KB
DSC_3113
800 X 537
100 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_3115
800 X 533
66 KB
DSC_3119
800 X 537
82 KB
DSC_3120
800 X 537
76 KB
DSC_3121
800 X 537
73 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_3126
800 X 537
71 KB
DSC_3127
800 X 533
63 KB
DSC_3128
800 X 533
70 KB
DSC_3130
800 X 533
67 KB
 
    [Next] [Last]