ภาพการประชุมทางไกลผ่านระบบ Web Conference ระหว่างห้องประชุม สบช. และ วิทยาลัยสังกัดสถาบันฯ ทุกแห่ง ในวันที่ ๑๔ ธ.ค ๕๓


Click to enlarge
DSC_3003
800 X 533
65 KB
Click to enlarge
DSC_3004
800 X 533
50 KB
Click to enlarge
DSC_3006
800 X 533
87 KB
Click to enlarge
DSC_3013
800 X 533
91 KB
Click to enlarge
DSC_3017
800 X 533
68 KB
Click to enlarge
DSC_3018
800 X 533
90 KB
Click to enlarge
DSC_3029
800 X 533
85 KB
Click to enlarge
DSC_3032
800 X 533
58 KB
Click to enlarge
DSC_3034
800 X 533
93 KB