พิธีปิดอบรมหลักสูตร พยาบาลหลักสูตรนานาชาติหลังกลับจากศึกษาดูงานที่ประเทศเกาหลี ระหว่างวันที่ 19-25 ธ.ค 53


Click to enlarge
1.1
799 X 533
39 KB
Click to enlarge
10
800 X 600
112 KB
Click to enlarge
11
800 X 600
74 KB
Click to enlarge
2
799 X 533
62 KB
Click to enlarge
3
799 X 533
58 KB
Click to enlarge
4
799 X 533
65 KB
Click to enlarge
5
533 X 799
60 KB
Click to enlarge
6
533 X 799
56 KB
Click to enlarge
7
799 X 533
75 KB
Click to enlarge
8
799 X 533
70 KB
Click to enlarge
9
800 X 600
91 KB