การฝังเข็ม จากคณะแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ (ประเทศจีน)  
    [Next] [Last]

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
1
800 X 533
46 KB
10
799 X 533
75 KB
11
533 X 799
61 KB
12
799 X 533
38 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
13
799 X 533
61 KB
14
799 X 533
78 KB
15
799 X 533
63 KB
16
799 X 533
58 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
17
800 X 534
52 KB
18
799 X 533
58 KB
2
533 X 799
64 KB
3
800 X 533
27 KB

    [Next] [Last]