กิจกรรม วันพยาบาลแห่งชาติ ช่วงเช้าทำบุญใส่บาตร วางพานพุ่ม 21 ต.ค ปี่ 53


    [Next] [Last]
 
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_0820
799 X 533
86 KB
IMG_0822
800 X 596
69 KB
IMG_0823
799 X 533
91 KB
IMG_0824
799 X 533
92 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_0825
799 X 533
88 KB
IMG_0826
799 X 533
94 KB
IMG_0828
799 X 533
78 KB
IMG_0829
799 X 533
80 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_0831
799 X 533
62 KB
IMG_0833
799 X 533
60 KB
IMG_0834
799 X 533
102 KB
IMG_0835
799 X 533
92 KB
 
    [Next] [Last]