วันพยาบาลแห่งชาติ ตอนเย็น จุดเทียนชัยถวายพระพร

    [Next] [Last]
Wave
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_9443
800 X 537
79 KB
DSC_9472
800 X 537
74 KB
DSC_9477
800 X 537
67 KB
DSC_9481
800 X 537
79 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_9483
800 X 537
73 KB
DSC_9484
800 X 537
81 KB
DSC_9486
800 X 537
76 KB
DSC_9488
800 X 537
71 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_9489
800 X 537
79 KB
DSC_9490
800 X 537
82 KB
DSC_9492
800 X 537
84 KB
DSC_9493
800 X 537
81 KB
    [Next] [Last]
Wave