นักเรียนแลกเปลี่ยนบาหลี 6 ต.ค 53
 
    [Next] [Last]
 
 
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_8252
800 X 537
60 KB
DSC_8257
800 X 563
52 KB
DSC_8258
800 X 607
44 KB
DSC_8259
800 X 537
56 KB
DSC_8261
800 X 613
57 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_8262
512 X 800
43 KB
DSC_8263
571 X 800
55 KB
DSC_8265
537 X 800
51 KB
DSC_8268
800 X 647
58 KB
DSC_8270
800 X 502
63 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_8271
800 X 496
57 KB
DSC_8272
800 X 568
67 KB
DSC_8273
537 X 800
57 KB
DSC_8275
800 X 479
57 KB
DSC_8280
800 X 491
58 KB
 
 
    [Next] [Last]