การอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการสอนของพยาลพี่เลี้ยง รุ่นที่ 6  
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_4377
800 X 536
61 KB
DSC_4379
800 X 536
70 KB
DSC_4380
800 X 536
48 KB
DSC_4382
800 X 536
56 KB
DSC_4384
800 X 536
74 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_4385
800 X 536
62 KB
DSC_4386
800 X 536
69 KB
DSC_4387
800 X 536
62 KB
DSC_4395
800 X 536
57 KB
DSC_4396
800 X 536
32 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_4397
800 X 536
63 KB
DSC_4398
800 X 536
60 KB
DSC_4401
800 X 536
56 KB
DSC_4402
800 X 536
64 KB
DSC_4409
800 X 536
76 KB