ไหว้พระ 9 วัด (อาจารย์และเจ้าหน้าที่)
 
    [Next] [Last]
 

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_8228
800 X 536
104 KB
DSC_8243
800 X 536
97 KB
DSC_8245
800 X 536
90 KB
DSC_8250
800 X 536
96 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_8258
800 X 536
89 KB
DSC_8263
800 X 536
68 KB
DSC_8272
800 X 536
74 KB
DSC_8277
536 X 800
144 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_8284
800 X 536
111 KB
DSC_8285
800 X 536
107 KB
DSC_8288
800 X 536
91 KB
DSC_8291
800 X 536
93 KB

   
    [Next] [Last]