บรรยากาศภาพหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการสอนของพยาบาลพี่เลี้ยง 20-24 ก.ค.52  
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_1965
800 X 536
58 KB
DSC_1970
800 X 536
71 KB
DSC_1972
800 X 536
79 KB
DSC_1974
800 X 536
78 KB
DSC_1977
800 X 536
83 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_1984
800 X 536
48 KB
DSC_1985
800 X 536
48 KB
DSC_1986
800 X 536
76 KB
DSC_1987
800 X 536
75 KB
DSC_1988
800 X 536
82 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_1989
800 X 536
68 KB
DSC_1990
800 X 536
58 KB
DSC_1991
800 X 536
79 KB
DSC_1992
800 X 536
77 KB
DSC_1993
800 X 536
83 KB