ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองพัทยา ของพยาบาลพี่เลี้ยง

 
 
    [Next] [Last]
 

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_2156
800 X 536
100 KB
DSC_2159
800 X 536
90 KB
DSC_2160
800 X 536
109 KB
DSC_2161
800 X 536
83 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_2162
800 X 536
100 KB
DSC_2163
800 X 536
101 KB
DSC_2165
800 X 536
87 KB
DSC_2166
800 X 536
98 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_2167
800 X 536
92 KB
DSC_2168
800 X 536
88 KB
DSC_2169
800 X 536
77 KB
DSC_2170
800 X 536
83 KB