งานบรรยายธรรมมะ 13-07-09


Click to enlarge
DSC_1848
800 X 536
63 KB
Click to enlarge
DSC_1849
800 X 536
51 KB
Click to enlarge
DSC_1850
800 X 536
55 KB
Click to enlarge
DSC_1852
800 X 536
69 KB
Click to enlarge
DSC_1854
800 X 536
72 KB
Click to enlarge
DSC_1855
800 X 536
70 KB
Click to enlarge
DSC_1856
800 X 536
64 KB
Click to enlarge
DSC_1857
800 X 536
62 KB
Click to enlarge
DSC_1859
800 X 536
68 KB
Click to enlarge
DSC_1860
800 X 536
63 KB
Click to enlarge
DSC_1861
800 X 536
70 KB
Click to enlarge
DSC_1862
800 X 536
72 KB